EEEにおける過去の活動実績

2014年11月28日~12月24日「ヨシュハ・オコン展」@加計美術館(倉敷、岡山)

2014年10月14日~10月23日「ヨシュハ・オコン展」@倉敷芸術科学大学11号館展示場「Zone」

2014年5月27日~6月13「ライアン・ガンダー展」@倉敷芸術科学大学11号館展示場「Zone」

2014年5月28日「瀧澤明子[公開講演会]」@倉敷芸術科学大学

2013年11月1日~11月15「ジョン・バルデサリ展」@倉敷芸術科学大学11号館展示場「Zone」

2013年11月15日「市原研太郎 大坂紘一郎[公開講演会]」@倉敷芸術科学大学 1号館 後半 11号館

2013年○月○日「アート・イン・アクション」@倉敷芸術科学大学(オープンキャンパス)

2013年6月13日~6月29「現代生活の画家」@倉敷芸術科学大学11号館展示場「Zone」